Chefsutbildningar

Utbildning är nyckeln till utveckling, även för yrkesverksamma ledare och chefer. Det finns flera anledningar till att vidareutbilda sig mitt i eller sent i karriären. Dels kan det vara så att du har blivit tilldelad en ny roll med stort ansvar. Det kan det även vara så att samhällsförändringar ställer krav på en viss chefskompetens för att utveckla verksamheten och medarbetarna.

Vilka utbildningar finns det för chefer?

En chefsutbildning utvecklar dina förmågor som chef och ledare. Chefer är upptagna personer och tiden är ofta en bristvara, vilket ställer höga krav på kurssamordnaren. Utbildningen måste gå att kombinera med jobbmöten såväl som privatliv. Därför är det viktigt att välja en utbildning som tar hänsyn till detta och maximerar inlärningen. Det är även viktigt att välja den chefsutbildning som passar din roll bäst.

Executive MBA vs MBA

En executive mba är ofta den bästa utbildningen för chefer och verksamhetsledare. En MBA är en förkortning för Master of Business Administration. Detta är en företagsekonomisk kvalificerad utbildning för redan yrkesverksamma personer. Det är således inte möjligt att gå denna typ av utbildning utan ett visst antal års arbetserfarenhet. Det är dock viktigt att veta att en MBA skiljer sig från executive MBA. Generellt sätt är en MBA utformad för personer tidigt i karriären och genomförs på heltid under 1-2 år. En Executive MBA genomförs ofta på deltid och kursdeltagarna är äldre, ofta med 10 års arbetserfarenhet. Inte sällan ställs det krav på att du ska erhålla en viss position i företaget för att kunna ansöka en Executive MBA. Generellt sätt är en MBA mer akademiskt inriktad än en Executive MBA som är mer praktisk eftersom kursdeltagarna har mer erfarenhet.

Intresset för MBA-utbildningar har minskat under det senaste årtiondet, vilket resulterat i att flera svenska lärosäten lagt ned sina utbildningar. Anledningen är bland annat tidsbrist då yrkesverksamma har allt mindre tid, vilket gör att vidareutbildning inte prioriteras. En Executive MBA, som går på deltid och kombineras med det vanliga arbetet, är därför att föredra för en chef istället för en MBA som går på heltid.

Varför gå en chefsutbildning?

En utbildning kan bidra till att du kan avancera inom företaget. Trots att du redan nått en hög position i form av ledare finns det mycket att lära sig. Att läsa en Executive MBA har många fördelar över andra sorters chefsutbildningar. Eftersom de andra kursdeltagarna är mer seniora kan ni bollar olika frågeställningar och utbyta erfarenheter som berör er yrkesroll. Som chefer och ledare delar ni många problem och frågeställningar. Utbildningen är dessutom en utmärkt tillfälle att nätverka och bygga värdefulla kontaktnät.

En bra chefsutbildning ger dig en verktygslåda som är nödvändig för att leda företaget och medarbetarna i rätt riktning. Du utökar din kompetens och är bättre rustad för att hantera utmaningar som ofta uppkommer för en chef.

bezel