Utbildningar inom psykisk ohälsa

På senare år har psykisk ohälsa blivit allt mer uppmärksammat, vilket i sin tur har lett till att allt fler väljer att utbilda sig inom ämnet. En annan anledning till att allt fler utbildar sig inom området är att fler och fler personer själva lidit av just psykisk ohälsa. Således vill dessa personerna hjälpa andra som lider eller har lidit av samma problem. Socialstyrelsen har även tagit fram rapporter som ska bidra med kunskap, statistik och information. Detta för att förbättra situationen kring psykisk ohälsa och för att underlätta för personer som arbetar kring ämnet inom exempelvis sjukvården.

Psykisk ohälsa i arbetslivet

Det är över 5 miljoner personer i Sverige som är verksamma inom yrkeslivet. Enligt studier lider 1,4 miljoner av dessa personerna av psykiska hälsobesvär som är orsakade av arbetet. Således har det blivit väldigt vanligt med psykisk ohälsa på grund av jobbet, därför har arbetsmiljöverket börjat vidta åtgärder för att förebygga detta. Psykisk ohälsa kan bero på många olika anledningar, exempelvis kan det komma från stress.

Psykisk ohälsa är oftast inte lätt att upptäcka då det inte alltid syns på utsidan. Därför är det inte heller lätt för en arbetsgivare att upptäcka om en eller flera medarbetare lider av sjukdomen. Således är det rekommenderat att använda sig av professionell hjälp för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ett företag som hjälper arbetsplatser med utbildning och behandlingsprogram inom ämnet är ljungsjöberg, här arbetar personer som själva lidit av någon form av psykisk ohälsa. I sin tur gör detta att personerna är experter inom ämnet.

Utbildningar inom psykologi

Det finns många personer som själva lidit av psykisk ohälsa och som sedan vill utbilda sig inom ämnet. En hel del utbildningar berör ämnet och man kan exempelvis utbilda sig till socionom. Detta för att sedan kunna arbeta inom skolvärlden som exempelvis kurator och således upptäcka ungdomar som lider av olika psykologiska problem och hjälpa dessa. Dock är detta inte den vanligaste utbildningen utan det är psykologi, som i sin tur gör att man blir psykolog. Som psykolog kan man arbeta på flera olika arbetsplatser där man har ett fokus på att hjälpa människor med att förbättra deras psykiska hälsa. Psykologer brukar säga att lycka är en process och inte ett tillstånd, denna process får man således lära sig under utbildningens gång.

Psykologyrket har många olika fördelar och det är även anledningen till att många vill studera till psykolog. Som psykolog kan man arbeta både med enskilda individer och med stora grupper. Dessa personer och grupper kan befinna sig i olika skeden i livet valet gör yrket väldigt intressant. Det är även många arbetsplaster som anställer psykologer som alltid finns där för de anställda om de känner ett behov av att prata med någon av olika anledningar.

bezel