Utbildning på folkhögskola

 

För den som inte kan eller vill studera på universitet finns det ett alternativ som tilltalar många. Utbildningsformen heter folkhögskola, och är en nordisk modell. Den första folkhögskolan bildades i Danmark 1844, och sedan dess har folkhögskolor blivit en mycket utbredd och populär utbildning. En sak som är speciell för folkhögskolorna är att de ofta har internat, och för många innebär det att man flyttar hemifrån för första gången. Sammanhållningen som uppstår på folkhögskolor, som ofta är små och finns på glesbygden, är något som tilltalar många unga vuxna. Tidigare folkhögskoleelever vittnar ofta om att folkhögskolan var den plats där de fick utveckla sina intressen och personlighet, och bli den de ville vara innerst inne.

Folkhögskolor kan också ha en särskild profil inom ett visst intresseområde eller rikta sig mot en viss målgrupp. Många som har särskilda funktionshinder eller svårigheter som gör studier komplicerade kan ofta hitta en folkhögskola som specialiserat sig på det problemet. Exempelvis kan man hitta kurser särskilt för de som lider av asperger syndrom eller ADHD.

Oftast brukar man kunna studera tre olika sorters utbildningar på folkhögskolor. En del ungdomar har av olika anledningar inte gått ut gymnasiet eller grundskolan, och att gå tillbaka till gymnasieskolan är för många inte aktuellt. Då kan man istället läsa allmänna kurser på en folkhögskola och läsa sig till behörighet där.

Särskilda kurser kan vara inom väldigt många olika ämnen. Det kan vara yrkesinriktade kurser eller program. I Sverige finns det skolor som erbjuder utbildningar inom områden såsom musik, konst, humanitärt arbete, trädgård eller något helt annat. Det finns helt enkelt särskilda kurser som passar alla. Många läser en kortare kurs som en förberedelse inför kommande studier, eller som en huvudutbildning.

Den sista kategorin är övriga kurser, som kan vara exempelvis korta kurser, kurser som pågår under sommaren eller uppdragsutbildningar. Att ta en kortare kurs exempelvis under sommaren kan vara otroligt roligt och givande för den som studerar något väldigt teoretiskt ämne under terminerna.

I nuläget finns det ungefär 150 folkhögskolor i Sverige. Av dem är 43 drivna av landsting eller regioner, medan resten drivs av föreningar eller stiftelser först och främst. De första folkhögskolorna i Sverige grundades 1868. Det var Hvilan utanför Malmö, Önnestads folkhögskola i Skåne och nuvarande Lunnevads folkhögskola i Östergötland. Mer om folkhögskolans historia kan man läsa om här, och låta sig inspireras till kommande eventuella folkhögskoleutbildning.

bezel