Är förskolan en utbildning?

 

Fram tills man är sex år gammal kan man gå i förskola. Förskolan innebär inte endast barnpassning medan föräldrar arbetar eller studerar. Det är faktiskt en plats där barn socialiseras och får utbildning, både intellektuellt och socialt. Precis som skolan så styrs förskolan av noga utarbetade dokument, läroplaner och skollagen. Förskolorna kan vara i kommunal eller privat ägo men ska ändå erbjuda samma höga kvalitet.

Förskolan är en plats där barns lärande och utveckling ska stimuleras. Alla ska känna sig trygga, omhändertagna och få behov såsom mat, motion och eventuell sömn tillgodosedda. Lärandet sker genom att barnen bland annat leker, själva såväl som med andra barn i grupp, och att de vuxna har kunskap, material och lokaler för att kunna bidra till att barnen utvecklas och lär sig.

Det finns därför speciella krav på att en viss andel av de som arbetar på förskolan ska ha adekvat utbildning. En del personal har högskoleutbildning och är utbildade förskollärare. De har läst många poäng inom pedagogik och har dessutom fått genomgå långa perioder av praktik. Vissa som arbetar på förskolan är barnskötare och har inte genomgått denna utbildning, men kan ändå vara mycket skickliga och duktiga på sitt jobb.

I Sverige tampas förskolor med många problem, även om väldigt många föräldrar och barn är mer än nöjda med sin förskola. Problemen handlar exempelvis om allt för stora barngrupper per lärare, vilket medför stök, att vissa barn inte blir tillräckligt sedda och att ljudnivån är hög. Det är också oerhört svårt att få plats på förskola på många håll i Sverige. Kötiden kan bli mycket lång.

Vill man veta mer om förskolan kan man vända sig till skolverket som är myndigheten som ansvarar för denna utbildningsform.

bezel