Vad är en gymnasieutbildning?

 

I alla världens länder finns en motsvarighet till det som i Sverige kallas gymnasium. Det rör sig om en utbildning som följer efter grundskolan och förbereder för högskolestudier. Ordet gymnasium kommer från grekiskans gymnos, som faktiskt betyder naken. Detta eftersom ordet egentligen syftar till kroppslig träning, som i antikens Grekland ofta utfördes naket.

I Sverige infördes denna skolform i början av 1600-talet. Fram till 70-talet avslutade elever gymnasiestudierna med en studentexamen. 1971 slogs de tidigare utbildningsformerna gymnasium, fackskola samt yrkesskolor tillsammans och bildade det som sedan dess har varit i stort sett det samma. De olika gymnasieprogram som finns samt betygssystem och läroplaner har sedan dess genomgått flera reformationer.

Genom åren har större och större andel av ungdomar i Sverige valt och haft möjlighet att få gymnasieutbildning.

Man kan idag välja gymnasieprogram fritt efter sina intressen, önskemål och karriärsambitioner. Man har möjlighet att välja både ett program som intresserar, samt den skola man tycker passar bäst. Vissa trivs på en stor gymnasieskola medan andra föredrar en liten, personlig gymnasieskola med mindre klasser.

Två av de populäraste gymnasieprogrammen förblir de högskoleförberedande, breda och teoretiska programmen samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Planerar man att studera vidare ger de behörighet till de flesta utbildningsformer, speciellt naturvetenskapliga programmet som förbereder för studier inom bland annat naturvetenskap, medicin och teknik. På det naturvetenskapliga programmet studerar man extra många kurser i ämnen såsom matematik, kemi, biologi och fysik. Det samhällsvetenskapliga eller närliggande humanistiska programmet fördjupar sig istället inom humaniora, historia, språk och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

För den som redan vet att man vill syssla med ett praktiskt yrke i framtiden finns det många gymnasieprogram som förbereder för detta. Vissa utbildningar gör att man efter att man tagit gymnasieexamen kan gå direkt in i arbetslivet och vara kvalificerad. Bland dessa program finns exempelvis omvårdnadsprogrammet, som utbildar undersköterskor, byggprogrammet eller frisörprogrammet. Det kan vara en god idé att välja ett sådant program om man har svårt för teoretiska ämnen men brinner för något mer praktiskt. Det är viktigt att känna till att man kan gå vidare till högskolestudier även om man väljer ett praktiskt eller yrkesförberedande program. Den enda risken är att man för vissa högskoleutbildningar måste komplettera med vissa gymnasieämnen.

Betygssystemet på gymnasieskolan har gått igenom flera reformer genom åren. I många år var betygssystemet bokstäver, där stora A var det bästa betyget, medan ett C var värre. Detta ändrades senare till ett system med betygsskalan 1-5, som fick mycket kritik eftersom betygssättningen var relativ. Detta innebar att det i en klass skulle finnas en viss andel elever med ett visst betyg. Skolornas stora socioekonomiska skillnader gjorde systemet mycket orättvist mot vissa elever. Betygssystemet G-MVG var i bruk mycket längre, men ersattes för några år sedan av systemet A-F, där A är det bästa betyget och F betyder underkänt.

skolverkets hemsida kan man hitta information om gymnasieskolan i Sverige.

bezel