Utbildningens betydelse för yrkeslivet

Vad hade hänt om jag pluggat något annat? Det är en fråga många ställer sig mitt i yrkeslivet. Ett vanligt misstag är att inte ta sina studier på tillräckligt stort allvar eller man väljer en kurs som leder till arbetet man egentligen inte är så intresserad av. Det är helt enkelt så att vad vi väljer att studera får stora konsekvenser för vart vi hamnar senare. Börja med en lite bredare utbildning om du osäker på vad du vill göra eller ta ett år ledigt om du har en utbildning du vill gå men inte kommer in på. Då kan du höja dina betyg eller satsa på att göra ett bra resultat på högskoleprovet. Det är värt besväret eftersom de flesta av oss sedan kommer att jobba inom samma område i 40 – 45 år.

En utbildning, vilken som helst

En examen brukar löna sig

I vissa branscher är det viktigt att ha en utbildning men det är inte alltid av avgörande betydelse vad det är du studerat. Att påbörja och slutföra en kurs visar att du kan genomföra ett projekt och det är dessutom så att de flesta kurser på universitetsnivå innebär att du får träning i att tänka kritiskt, inhämta information och i att uttrycka dig på ett tydligt sätt. Detta har du glädje av inom många yrken. netjobs.com har tillgängliga jobb inom utbildning och det är en bransch det alltid kommer att finnas många arbetstillfällen hos.

Vilka utbildningar leder till jobb?

Många, för att inte säga de flesta, jobb kräver en specifik utbildning. Det är viktigt att välja en utbildning som både intresserar och har en inriktning som ger goda möjligheter till jobb i framtiden. Om du funderar på vilken utbildning du ska välja är det en bra idé att kolla framtidsutsikterna inom de jobb som utbildningen kan leda till. Det är extra viktigt nu när många bedömare hävdar att väldigt många arbeten kommer att automatiseras.

bezel