Utbildningar i Sverige

En utbildning är den målinriktade process i vilken man genom systematisk övning skaffar sig kunskaper eller färdigheter. I Sverige finns utbildningar på många olika nivåer och inom många olika områden. En del av dessa är obligatoriska.

Grundskola

Den svenska grundskolan är obligatorisk och varar i nio år, från årskurs ett till årskurs nio. Rätten till en primär utbildning finns inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I grundskolan får man lära sig grundläggande kunskaper såsom att läsa, räkna och prata engelska. Tanken med grundskolan är att lära eleverna grundläggande färdigheter som de kommer att behöva i vuxenlivet samt att förbereda inför gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningar söks med betygen från grundskolan. I Sverige börjar man få betyget från och med årskurs sex.

Sekundär utbildning

Den sekundära utbildningen i Sverige kallas för gymnasieutbildning. Denna är frivillig men gratis för alla, och de flesta väljer att genomföra den. En gymnasieutbildning varar vanligtvis i tre eller fyra år. I Sverige finns sexton olika gymnasieprogram, varav sex är högskoleförberedande (vilket innebär att det är meningen att man ska läsa vidare efter programmet) och resten yrkesförberedande (vilket innebär att man är redo att börja arbeta efter programmet). Att ta examen från gymnasiet kallas för att ta studenten.

Med högre utbildning brukar man syfta på utbildning vid en högskola eller ett universitet. Utbildningar vid högskolor eller universitet söks med antingen betyg från gymnasieskolan eller resultat från högskoleprovet, ett standardiserat prov som kan skrivas två gånger om året. Vid högskolor eller universitet erbjuds många olika typer av utbildningar. En del av dessa leder direkt till en examen anpassad till ett visst yrke, exempelvis läkarutbildningen, medan andra utbildningar inte leder direkt till ett jobb. Vid högskolor eller universitet kan man också läsa enstaka kurser. Förutom utbildningar vid högskolor eller universitet räknas exempelvis utbildningar vid komvux eller lärlingsutbildningar som högre utbildning.

bezel