Gå en utbildning trots svårigheter

Att lära sig saker är inte alltid lika lätt för alla. Vissa har väldigt lätt för att ta in ny information medan andra tar mer tid på sig för att förstå och låta informationen sätta sig i ryggraden. För den som behöver extra hjälp finns dock en rad hjälpmedel och stöd att få.

Läxhjälp

Barn med föräldrar som kanske inte är vana vid att läsa läxor eller där det på något sätt inte fungerar med läxhjälp i skolan kan få värdefull läxhjälp online med kunniga lärare. Läxhjälp är inte bara bra för att få barnet att förstå vad det studerar men också för att få den sociala gemenskapen man kanske inte alltid får när man sitter med läxböckerna framför sig i sin ensamhet. Du som går i sommarskola kan också behöva läxhjälp för att snabbare komma ifatt till nästa läsår. Regeringen vill avsätta mer pengar till både undervisning och läxhjälp.

Studera med funktionshinder

Om du har ett funktionshinder eller vissa specifika inlärningssvårigheter som tar fokus från din koncentrationsförmåga et cetera, finns möjligheter till studier avsedda för just ditt funktionshinder. Både yrkeshögskolor och folkhögskolor erbjuder flera utbildningar inom diverse ämnen som passar för människor med hinder som vill utbilda sig. Det är nämligen lika viktigt att dessa personer får tillgång till kunskap och en lika stor chans att hitta ett jobb som passar. Ämnen som är aktuella och mycket populära för tillfället är djursjukvård, journalistik, datakunskap och friskvård.

Färre elever

Elever med funktionshinder behöver i regel mer uppmärksamhet och hjälp än andra. Därför ser man till att göra klasserna mindre och innehållet anpassat. Utbildningen brukar även ta plats på platser och i lokaler som är specialanpassade till barn med svårigheter att röra sig eller att fokusera. Man lägger stor vikt vid hjälpmedel och trevlig dekor som lugnar och berikar sinnena.

Om du har ett funktionshinder och redan utbildat dig inom något kan du lägga till kortare kurser för att vidareutbilda dig så att även du kan klättra på karriärstegen. Hör med skolorna närmast dig vad som erbjuds.

bezel